Rychlý kontakt:

Tel.: +420 608 215 135
Email: bernikova@iblegal.cz

Více kontaktů

V rámci své činnosti poskytujeme právní poradenství ve všech významných oblastech práva. Na základě spolupráce s relevantními subjekty zajisitíme veškeré úkony nezbytné pro vyřízení daných záležitostí po právní stránce, a to v českém, slovenském a anglickém jazyce

S ohledem na zajímavé zkušenosti v pracovní oblasti v nedávné době došlo k rozšíření specializace o oblast ochrany osobnosti v návaznosti na trestní právo a oblast trestního práva (včetně problematiky dopravních nehod) ve vztahu k vybraným trestným činům (viz "Specializace") a dále oblast veřejných zakázek v oblasti stavebnictví (také s ohledem zejména na trestně-právní rovinu a případné vymáhání nestandardních pohledávek) včetně související problematiky.

Naše agenda zahrnuje pochopitelně i právo EU s ohledem na nezbytné prohlubování společných zájmů zúčastněných osob v evropských strukturách.